22. november 2019 ble "Beijing CA-LONG verdens største miljøvennlige CL-7500 asfaltblandingsanlegg og produktfremmende konferanse for multifunksjonelle vedlikeholdsbiler og gjenvinningsutstyr for byggeavfall" holdt på Swan City International Hotel i Sanmenxia City. Styreleder, daglig leder, assistent til styreformannen i Beijing CA-LONG, og salgssjefer for ulike salgsområder deltok på møtet. Mer enn 120 gjester ble invitert til møtet. På møtestedet var stemningen varm. Våre tekniske eksperter ga detaljerte forklaringer på produktegenskaper og markedsforhold for miljøvennlige asfaltblandingsanlegg, multifunksjonelle bilvedlikeholdsbiler og utstyr til byggeavfallshåndtering. Samtidig ga de kundene forslag gjennom aktiv og effektiv interaksjon. Svar på spesifikke spørsmål en etter en. Gjennom tilbakemeldingene etter møtet lærte vi at mange kunder er veldig trygge på ytelsen og kvaliteten på CA-LONGs produkter, og håper å samarbeide med selskapet vårt så snart som mulig for å oppnå gode resultater.
Beijing CA-LONG har vært dypt involvert i feltet av veianleggsmaskiner i mange år. Den har en stor markedsandel og et godt omdømme. Gjennom sporadiske observasjonsmøter og utstyrsmøter møter det stadig flere nye kunder, vedlikeholder gamle kunder, og nye og gamle kunder jobber sammen for å skape fremtiden sammen. CA-LONG er med deg innen veianleggsmaskiner og miljøvernutstyr!


Innleggstid: 29. juli 2020