• CWR Plant

    CWR-anlegg

    Gjenvinningsanlegg for riving av avfallsressursresirkulering komplett Anlegg for riving av avfallsressurssirkulering, komplett anlegg, hovedsakelig for bybygging, armerte betongblokker, vanlig betong, murstein og flisblokker, tre og andre materialer produsert av rivning av hus brytes, sorteres, siktes, betong og murstein blir tilslag og sand, for å lage betong eller bakefri murstein, plast, tre, jern blir sortert ut for gjenvinning, realisere søppel til tilgjengelige ressurser ■ Det ...